Velkommen

Ekspedisjonen er åpen kl 0820-1130 og kl 1200-1530 (mandag kl 1220-1530).

 Kontorets åpningstider er mandag til fredag fra kl 08.00-16.00.

En normal arbeidsuke er legene tilstede:

Bente Aschim: onsdag og fredag

Sverre Lundevall: onsdag

Margit Haukås: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Anders R Fartum: mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Gro Henriksen: mandag, annenhver tirsdag og hver torsdag

Sigurd Høye: fredag

 
Sigurd Høye er fra 01.10.14 vikar for SverreLundevall hver fredag.

 

Til listepasienter på Bente Aschims liste med Gro Henriksen som vikar:

 

Bente Aschim har siden 2013 redusert sin tilstedeværelse på kontoret til to dager i uken. Dette skyldes at hun er med i et prosjekt i psykisk helsevern med vekt på å bedre samhandlingen mellom fastlegen og spesialisthelsetjenesten. I tillegg arbeider hun en dag i uken i Legeforeningen med videre- og etterutdanning for leger.

 

Gro Henriksen har vært vikar for Bente Aschim siden høsten 2011 med ett avbrekk pga. foreldrepermisjon. Planen er at disse to legene skal ha ansvar for hver sin halvdel av pasientlisten frem til Bente Aschim går av med pensjon. Dette er en vanlig måte for leger å trappe ned på.

 

Gro Henriksen skal ha ny foreldrepermisjon fra starten av mai 2015. Hun vil være tilbake i mai 2016.

 

I hennes permisjon vil Kristin A. Holmen være vikar. For pasienter som nå har blitt kjent med Gro Henriksen, betyr dette skifte av lege i ett år. Vi er sikre på at dere vil bli fornøyd med Kristin Holmen som er en dyktig og vennlig kollega.

 

 Laboratoriet er vanligvis åpent 0830-1130 og 1200-1430 (mandag 1220-1430). Laboratoriet er åpent for enkelte tjenester uten samtidig legetime. Det kan dreie seg om setting av sprøyter, sårskift, fjerning av sting og blod- og urinkontroll. Dette bør gjøres i tiden 08.30-11.00 og 12.30-14.00 eller etter avtale med helsesekretær.

 

Telefontid 09:00-11:00 og 12:15-14:30 mandag til fredag.

 Tlf 23332560. Faks 23332561

Vi startet 11. mars 2013 med konseptet "Time Samme Dag".