Velkommen

Ekspedisjonen er åpen kl 0820-1130 og kl 1200-1530 (mandag kl 1220-1530).

Kontorets åpningstider er mandag til fredag fra kl 08.00-16.00.

 

En normal arbeidsuke er legene tilstede:

Bente Aschim: onsdag og fredag

Sverre Lundevall: onsdag

Margit Haukås: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Anders R Fartum: mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Kristin Algarheim Holmen: mandag, tirsdag og hver torsdag

Sigurd Høye: fredag


Sigurd Høye er fra 01.10.14 vikar for Sverre Lundevall hver fredag.

 

SOMMERFERIE 2015 FOR LEGENE

Anders R Fartum har ferie i uke 27, 28, 29, 30 og 31

Bente Aschim har ferie i uke 30, 31, 32, 33

Margit Haukås har ferie i uke 27(men jobber mandag 29.6 og tirsdag 30.6), 31, 32, 33, 34

Sverre Lundevall har ferie i uke 27, 30, 32, 33 og 34

Kristin Algarheim Holmen har ferie i uke 28 og 29

 

Kontoret har vanlige åpningstider i hele sommer, og det vil alltid være en lege til stede på kontoret.

 

Til listepasienter på Bente Aschims liste med Gro Henriksen som vikar:

 

Bente Aschim har siden 2013 redusert sin tilstedeværelse på kontoret til to dager i uken. Dette skyldes at hun er med i et prosjekt i psykisk helsevern med vekt på å bedre samhandlingen mellom fastlegen og spesialisthelsetjenesten. I tillegg arbeider hun en dag i uken i Legeforeningen med videre- og etterutdanning for leger.

 

Gro Henriksen har vært vikar for Bente Aschim siden høsten 2011 med ett avbrekk pga. foreldrepermisjon. Planen er at disse to legene skal ha ansvar for hver sin halvdel av pasientlisten frem til Bente Aschim går av med pensjon. Dette er en vanlig måte for leger å trappe ned på.

 

Gro Henriksen skal ha ny foreldrepermisjon fra starten av mai 2015. Hun vil være tilbake i mai 2016.

 

I hennes permisjon vil Kristin A. Holmen være vikar. For pasienter som nå har blitt kjent med Gro Henriksen, betyr dette skifte av lege i ett år. Vi er sikre på at dere vil bli fornøyd med Kristin Holmen som er en dyktig og vennlig kollega.

 

Laboratoriet er vanligvis åpent 0830-1130 og 1200-1430 (mandag 1220-1430). Laboratoriet er åpent for enkelte tjenester uten samtidig legetime. Det kan dreie seg om setting av sprøyter, sårskift, fjerning av sting og blod- og urinkontroll. Dette bør gjøres i tiden 08.30-11.00 og 12.30-14.00 eller etter avtale med helsesekretær.

 

Telefontid 09:00-11:00 og 12:15-14:30 mandag til fredag.

 Tlf 23332560. Faks 23332561

Vi startet 11. mars 2013 med konseptet "Time Samme Dag".